¿QUE É A CONFEDERACIÓN?

A Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade é un marco de coordinación e de representación conxunta dos distintos Fondos de Cooperación e Solidariedade existentes no Estado español en todas as temáticas que, pola súa importancia, afectan aos seus intereses comúns.

ORIXES

A Confederación de Fondos naceu o 19 de setembro de 1995, froito da ampla coincidencia de formulacións existente entre os diferentes Fondos de Cooperación a pesar da súa diversidade de orixes, para reunir os Fondos legalmente constituídos e asumir a súa representación conxunta, respectando en todo momento a independencia e identidade propia de cada membro.

Os seus membros fundadores son:

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Euskal Fondoa. Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes.
 • Fons Valencià per la Solidaritat.
 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
 • Fons Menorquí de Cooperació.

OBXECTIVOS

As tarefas propias da Confederación enmárcanse nos seguintes obxectivos:

 • Agrupar os Fondos legalmente constituídos e asumir a súa representación conxunta, adoptando as resolucións que pola súa importancia afecten aos intereses destes.
 • Contribuír a impulsar a cooperación descentralizada dentro e fóra dos ámbitos territoriais dos seus membros.
 • Coordinar as accións para conseguir unha aprendizaxe mutua.
 • Ser interlocutor ante as institucións estatais, europeas e internacionais con formulacións coincidentes.
 • Promover actividades compartidas de cooperación internacional ao desenvolvemento.

ÓRGANOS DE GOBERNO E ADMINISTRACIÓN

Os órganos de goberno da Confederación son a Asemblea Xeral e o Consello Confederal.

 • A Asemblea Xeral é o órgano supremo da Confederación de Fondos e está constituída por todos os Fondos que a integran. No seu seo os acordos tómanse por consenso dos seus membros e son de obrigado cumprimento para todos os asociados.
 • Consello Confederal é o órgano estatutario de goberno e administración da Confederación, elixido pola Asemblea Xeral por un período de catro anos e formado por un representante de cada Fondo membro. Actualmente os cargos están distribuídos do seguinte xeito, sendo o representante o /a presidente/a dos respectivos Fondos:

Juan Antonio González Pérez. Alcalde de Nigrán

Presidencia: FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

María Consuelo Angulo Luna. Tenente de alcalde de Xátiva

Vicepresidencia: FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

María Teresa París Blanco. Concelleira de Redondela

Secretaría: FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Ana Ribas Alonso. Concelleira de Sant Josep de sa Talaia

Tesourería: FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

Rosario Cordero Martin. Presidenta da Deputación de Cáceres

Vogalía A: FELCODE, FONDO EXTREMEÑO LOCAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Ignacio Caraballo Romero. Presidente da Deputación de Huelva

Vogalía B: FAMSI, FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Meritxell Budó i Pla. Alcaldesa da Garriga

Vogalía C: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Maite Etxebarria. Alcaldesa de Abanto-Zierbena

Vogalía D: EUSKAL FONDOA-ASOCIACIÓN DE ENTIDADES VASCAS COOPERANTES

Joan Verger Rosiñol. Alcalde de Montuïri

Vogalía E: FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Teresa Borrás Atienza. Concelleira de Sant Lluís

Vogalía F: FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ