Skip to main content
01

¿QUE É A CONFEDERACIÓN?

A Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade é un marco de coordinación e de representación conxunta dos distintos Fondos de Cooperación e Solidariedade existentes no Estado español en todas as temáticas que, pola súa importancia, afectan aos seus intereses comúns.
02

ORIXES

A Confederación de Fondos naceu o 19 de setembro de 1995, froito da ampla coincidencia de formulacións existente entre os diferentes Fondos de Cooperación a pesar da súa diversidade de orixes, para reunir os Fondos legalmente constituídos e asumir a súa representación conxunta, respectando en todo momento a independencia e identidade propia de cada membro.
Os seus membros fundadores son:
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Euskal Fondoa. Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes
 • Fons Valencià per la Solidaritat
 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
 • Fons Menorquí de Cooperació
03

OBXECTIVOS

As tarefas propias da Confederación enmárcanse nos seguintes obxectivos:
 • Agrupar os Fondos legalmente constituídos e asumir a súa representación conxunta, adoptando as resolucións que pola súa importancia afecten aos intereses destes.
 • Contribuír a impulsar a cooperación descentralizada dentro e fóra dos ámbitos territoriais dos seus membros.
 • Coordinar as accións para conseguir unha aprendizaxe mutua.
 • Ser interlocutor ante as institucións estatais, europeas e internacionais con formulacións coincidentes.
 • Promover actividades compartidas de cooperación internacional ao desenvolvemento.
04

ÓRGANOS DE GOBERNO E ADMINISTRACIÓN

Os órganos de goberno da Confederación son a Asemblea Xeral e o Consello Confederal.
 • Asemblea Xeral:
  A Asemblea Xeral é o órgano supremo da Confederación de Fondos e está constituída por todos os Fondos que a integran. No seu seo os acordos tómanse por consenso dos seus membros e son de obrigado cumprimento para todos os asociados.
 • Consello Confederal:
  Consello Confederal é o órgano estatutario de goberno e administración da Confederación, elixido pola Asemblea Xeral por un período de catro anos e formado por un representante de cada Fondo membro. Actualmente os cargos están distribuídos do seguinte xeito, sendo o representante o /a presidente/a dos respectivos Fondos:

Núria Parlon Gil

Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Presidencia

Juan Antonio González Pérez

Alcalde de Nigrán

Vicepresidencia

Ernesto Sainz Lanchares

Alcalde de Salvatierra

Tesourería

Susana Mora i Humbert

Presidenta de Consell Insular de Menorca

Secretaría

Maria Antònia Mulet Vich

Alcaldesa de Algaida

Vogalía

Francisco Reyes Martínez

Presidente del FAMSI e presidente da Diputación de Jaén

Vogalía

Miguel Ángel Gallardo Miranda

Presidente da Diputación de Badajoz e alcalde de Villanueva de la Serena

Vogalía

Carmen Boned Verdera

Tenente de alcalde de Concello de Eivissa

Vogalía

Álvaro Escorihuela Claramonte

Concelleiro de Concello de Vila-real

Vogalía