Skip to main content
01

QUÈ ÉS LA CONFEDERACIÓ?

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat és un marc de coordinació i de representació conjunta dels diferents Fons de Cooperació i Solidaritat existents a l’Estat espanyol en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.
02

ORÍGENS

La Confederació de Fons va néixer el 19 de setembre de 1995, fruit de l’àmplia coincidència de plantejaments existents entre els diferents Fons de Cooperació, malgrat la diversitat dels seus orígens, per a reunir els Fons legalment constituïts i assumir la seva representació conjunta, respectant en tot moment la independència i identitat pròpia de cada membre.
Els membres fundadors són:
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Euskal Fondoa. Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes
 • Fons Valencià per la Solidaritat
 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
 • Fons Menorquí de Cooperació
03

OBJECTIUS

Les tasques pròpies de la Confederació s’emmarquen en els següents objectius:
 • Agrupar els Fons legalment constituïts i assumir la seva representació conjunta, adoptant les resolucions que, per la seva importància, afectin els seus interessos.
 • Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus membres.
 • Coordinar les accions per aconseguir un aprenentatge mutu.
 • Ser interlocutor davant les institucions estatals, europees i internacionals amb plantejaments coincidents.
 • Promoure activitats compartides de cooperació internacional per al desenvolupament.
04

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Els òrgans de govern de la Confederació són l’Assemblea General i el Consell Confederal.
 • L’Assemblea General:
  L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Confederació de Fons i està constituïda per tots els Fons que la integren. En el seu si els acords es prenen per consens dels seus membres i són d’obligatori compliment per a tots els associats.
 • El Consell Confederal:
  El Consell Confederal és l’òrgan estatutari de govern i administració de la Confederació, elegit per l’Assemblea General per un període de quatre anys i format per un representant de cada Fons membre. Actualment els càrrecs estan distribuïts de la següent forma, sent el representant el/la president/a dels respectius Fons:

Núria Parlon Gil

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Presidència

Juan Antonio González Pérez

Alcalde del Concello de Nigrán

Vicepresidència

José Simón Gornés Hachero

Consell Insular Menorca. Vicepresident Fons Menorquí

Secretaria

Nati López de Munain

Alcaldessa del Ayuntamiento de Elburgo

Tresoreria

Xelo Angulo Luna

Tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva

Vocalia

Llorenç Perelló Roselló

Alcalde de l’Ajuntament d’Alaró

Vocalia

Antonia Picó Pérez

Tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Vocalia

Francisco Reyes Martínez

President de la Diputación de Jaén

Vocalia

Miguel Ángel Morales Sánchez

President de la Diputación de Cáceres

Vocalia