QUÈ ÉS LA CONFEDERACIÓ?

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat és un marc de coordinació i de representació conjunta dels diferents Fons de Cooperació i Solidaritat existents a l’Estat espanyol en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.

ORÍGENS

La Confederació de Fons va néixer el 19 de setembre de 1995, fruit de l’àmplia coincidència de plantejaments existents entre els diferents Fons de Cooperació, malgrat la diversitat dels seus orígens, per a reunir els Fons legalment constituïts i assumir la seva representació conjunta, respectant en tot moment la independència i identitat pròpia de cada membre.

Els membres fundadors són:

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Euskal Fondoa. Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes.
 • Fons Valencià per la Solidaritat.
 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
 • Fons Menorquí de Cooperació.

OBJECTIUS

Les tasques pròpies de la Confederació s’emmarquen en els següents objectius:

 • Agrupar els Fons legalment constituïts i assumir la seva representació conjunta, adoptant les resolucions que, per la seva importància, afectin els seus interessos.
 • Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus membres.
 • Coordinar les accions per aconseguir un aprenentatge mutu.
 • Ser interlocutor davant les institucions estatals, europees i internacionals amb plantejaments coincidents.
 • Promoure activitats compartides de cooperació internacional per al desenvolupament.

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Els òrgans de govern de la Confederació són l’Assemblea General i el Consell Confederal.

 • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Confederació de Fons i està constituïda per tots els Fons que la integren. En el seu si els acords es prenen per consens dels seus membres i són d’obligatori compliment per a tots els associats.
 • El Consell Confederal és l’òrgan estatutari de govern i administració de la Confederació, elegit per l’Assemblea General per un període de quatre anys i format per un representant de cada Fons membre. Actualment els càrrecs estan distribuïts de la següent forma, sent el representant el/la president/a dels respectius Fons:

Juan Antonio González Pérez. Alcalde de Nigrán

Presidència: FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

María Consuelo Angulo Luna. Tinent d’alcalde de Xàtiva

Vicepresidència: FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

María Teresa París Blanco. Regidora de Redondela

Secretaria: FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Ana Ribas Alonso. Regidora de Sant Josep de sa Talaia

Tresoreria: FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

Rosario Cordero Martin. Presidenta de la Diputación de Cáceres

Vocalia A: FELCODE, FONDO EXTREMEÑO LOCAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Ignacio Caraballo Romero. President de la Diputación de Huelva

Vocalia B: FAMSI, FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Meritxell Budó i Pla. Alcaldessa de La Garriga

Vocalia C: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Maite Etxebarria. Alcaldessa de Abanto-Zierbena

Vocalia D: EUSKAL FONDOA-ASOCIACIÓN DE ENTIDADES VASCAS COOPERANTES

Joan Verger Rosiñol. Alcalde de Montuïri

Vocalia E: FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Teresa Borrás Atienza. Regidora de Sant Lluís

Vocalia F: FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ