Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

El món local coopera amb les persones

24 de January de 2019

No 2013, o Fons Català lanzou a sua primeira campaña de apoio á poboación afectada pola guerra civil en Siria.

No ano 2015 e coa situación constante de crisis co fluxo de refuxiados, o Fons convocou unha reunión cos concellos socios e outras entidades catalanas para acordar unha estratexia de apoio e acollida a estas víctimas de maneira coordinada coas institucións catalanas e a cidadanía, e de acordo coas necesidades identificadas e peticións realizadas propusoxe abrir unha nova campaña: “Suport a l´acollida de població refugiada en trànsit a europa víctima dels conflictes armats a l´àrea mediterrània” (Apoio á acollida de poboación refuxiada en tránsito a Europa víctima dos conflictos armadas na área mediterranea), na que dividen en catro líñas de actuación:

  1. Apoio ás persoas refuxiadas en rutas de fuxida.
  2. Apoio ós municipios da ruta.
  3. Planificación e xestión da acollida.
  4. Educación para ó Desenvolvemento e Sensibilización.
Nesta campaña recolléronse un total de 1.965.235,28€, e aprobáronse 40 proxectos para las liñas 1 e 2 en : Grecia, Irak, Siria, Líbano, Xordania, Creta, Marruecos, Serbia, Croacia, Macedonia, Italia e Malta. E 18 proxectos para a liña 4. Para explicar o que fixemos, o que facemos e cal é o impacto, estamos a preparar para o próximo mes de marzo un encontro con algunhas das entidades coas que colaboramos en países de primeira acollida, para dar voz a quenes viven en primeira persoa a situación real das persoas refuxiadas. Para saber mais:

https://monlocalrefugiats.weebly.com/