Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

FAMSI promou l’aprovació d’una Declaració en ajuntaments i diputacions per a iniciar en cada territori la “Localització dels ODS”

16 de abril de 2019
Governs locals, diputacions i en general, tots els agents associats i amb aliances amb el FAMSI que treballen en àmbits de proximitat estan convidats a formar part d’un procés que és clau per a portar als territoris els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que s’inclouen en l’Agenda 2030, un acord global per la sostenibilitat, que sense l’acció local seria impossible aconseguir. Ja han subscrit aquesta declaració la Diputació de Huelva, la Mancomunitat de Municipis Comtat de Huelva i la Universitat Internacional d’Andalusia, UNIA. És una de les accions que s’inclouen en la ‘Iniciativa ODS Local Andalucía’ per a impulsar la localització d’un acord global en el qual tenen un paper determinant els governs locals, generant un diàleg entre els actors del territori que permeta concretar quina és la realitat que ofereix cada context. Ja siga en un àmbit local o mundial, en els pilars d’aquesta Agenda 2030 estan 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que aborden les tres esferes clau de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental. És el primer pas per a definir el punt de partida i marcar el camí i les metes a aconseguir amb l’horitzó en 2030. En aquest procés se centra la Declaració per la incorporació al procés de “Localització de l’Agenda 2030” i la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. En el document l’Agenda es contempla com un marc de referència en el qual s’eleven a l’àmbit global polítiques d’acció de proximitat a les quals els governs locals i provincials han fet front al llarg de la nostra història democràtica. El document reconeix que l’Agenda 2030 deu ser una referència fonamental per a la societat, les autoritats i les comunitats locals que estan presents com a actors fonamentals per a la planificació dels municipis, per a fomentar la cohesió comunitària, la seguretat de les persones i l’estimulació de la innovació i l’ocupació. La Declaració reconeix i s’identifica plenament amb els objectius irrenunciables d’aquesta Agenda: no deixar a ningú arrere, universalitat, integralitat, interdependència, responsabilitat comuna però diferenciada i respecte dels Drets Humans. En el marc de les estratègies andalusa i espanyola, la Declaració subratlla el fort component local d’aquesta Agenda i conscients que suposa un marc d’acció per a l’articulació de polítiques basades en la sostenibilitat, ratifica el paper fonamental dels actors locals, convidant-los a fer un treball d’identificació dels ODS i les seues metes, fixant els seus propis objectius i establint metes adequades a cada territori. Aquesta Declaració es proposa des del FAMSI com un espai per al consens de totes les formacions polítiques, i aspirant a formar part d’un moviment més ampli, des de l’àmbit local andalús, comptarà amb el suport i assessorament del FAMSI, així com amb l’impuls a l’articulació amb altres actors d’àmbit supramunicipal i internacional. La invitació no es limita als governs locals i provincials; aquesta Agenda 2030 apel·la a tots els agents socials, polítics i econòmics, i per tant, tenen un paper rellevant les organitzacions socials, el sector empresarial i tots aquells actors les accions dels quals impacten en àmbits de proximitat. Col·lectius socials o sectorials com l’economia social, el món acadèmic, les empreses públiques i els mitjans de comunicació poden sumar-te a aquest procés alineant les seues línies de treball i marcant metes per a acostar-se a un horitzó 2030 més concorde als principis de sostenibilitat en els quals es basa aquest diàleg mundial. Per què una Declaració institucional per a impulsar la localització dels ODS? Perquè els Objectius de Desenvolupament Sostenible són locals. No podrien aconseguir-se si no és per l’acció local, on tenen lloc els intercanvis, les formes de vida i la convivència, les relacions amb el medi ambient, els recursos naturals, els mitjans de producció … L’espai de les ciutats i els municipis és clau per provocar transformacions que promoguin avanços i progrés sostenible i és per això que entre aquests 17 ODS, n’hi ha un que abordar de manera específica l’assoliment de ciutats i assentaments humans resilients, assegurances, inclusius i sostenibles. El ODS 11. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible tenen propostes relacionades amb les persones, la pau, el Planeta, la prosperitat i les aliances per generar relacions productives per a l’impuls dels territoris. Per als governs locals i provincials pot ser un pla d’acció que faciliti la priorització d’accions d’acord a les polítiques públiques. És una manera d’entendre el diàleg entre els diferents agents d’un territori com un instrument de diàleg per aconseguir objectius comuns i és un vehicle perquè el diàleg no sigui només local, sinó que connecti a tots els nivells d’acció en la recerca de solucions als reptes que compartim. Per aquest motiu, perquè és un procés multinivell que requereix de la participació de tots els actors, es tracta d’un diàleg que comença en cada territori i els connecta amb àmbits regionals, nacionals i globals, en els quals aquesta Agenda 2030 té també la seva aplicació . No és una agenda per al sud, ni per al nord, sinó per a tots i totes, i no és només per als països rics o empobrits, sinó per a tots i totes. És un pla d’acció que comença en cada territori. Declaració per a la incorporació al procés de «Localització de l’Agenda 2030» i la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible Per tot això, i perquè la iniciativa local se situa en el primer graó d’aquest pla d’acció per al present i el futur, el FAMSI està treballant amb actors locals, regionals, nacionals i internacionals en la posada en pràctica d’aquesta agenda al territori. En l’àmbit internacional, articulat amb Ciutats i Governs Locals Units, CGLU, a la iniciativa de formació i monitoratge d’accions, amb PNUD i ONU Hàbitat, contribuint a la difusió de la iniciativa de Localització i coneixement de l’Agenda 2030 i la Nova Agenda urbana, connectades per fer de les ciutats espais inclusius, resilients, segurs i sostenibles, on siguin, i amb el Govern andalús, facilitant que aquest procés de localització arribi fins als municipis andalusos a través de la ‘Iniciativa ODS Local Andalusia’. La iniciativa ODS Local Andalusia compta amb el suport de la AACID, i la col·laboració de la Diputació de Huelva, la Diputació de Sevilla i l’Ajuntament de Còrdova. Per a l’assessorament, consultoria i impuls a la capacitació, l’acompanyament a la localització en els territoris, la visualització i la generació de materials de sensibilització i implementació, al costat d’aquests actors locals s’han unit en un Comitè de Pilotatge l’AACID, ONU Hàbitat , PNUD i CGLU. Si vols sumar-te, i ets entitat sòcia o col·laboradora del FAMSI, només has de subscriure la Declaració en les teves òrgans de gestió. En el cas dels ajuntaments i diputacions, l’acord de tots els partits pot concretar-se en el model de Declaració Institucional. També poden optar per aprovar aquest mateix text en un format de moció per aprovar en ple municipal. En el cas de no ser un govern local o provincial, el document ha de ser aprovat en els consells d’administració, òrgans de govern o de direcció de cada entitat, d’acord a cada model de gestió. Si vols sumar-te, i no ets entitat sòcia o col•laboradora del FAMSI, només t’has de posar en contacte amb nosaltres / es, i et farem arribar el text, donant suport a l’entitat en el que requereixi, en cada cas, i dins el marc de acció que sigui possible.