Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

El Fons Menorquí posa el focus en la gestió sostenible de l’aigua

2 d’abril de 2019
L’accés a l’aigua potable i a un sanejament adequat és un factor fonamental per al desenvolupament humà i des del juliol de 2010 està reconegut com a un Dret Humà per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Segons dades de 2015 de Nacions Unides, 783 milions de persones no tenen assegurat l’accés a l’aigua potable i 2.400 milions de persones no tenen garantit un sanejament adequat. En el dia 22 de març es celebra el Dia Mundial de l’Aigua, el Fons Menorquí de Cooperació crida a la ciutadania i als representants polítics a garantir l’accés als recursos hídrics. La manca d’accés a l’aigua, provocada pel canvi climàtic, i el desbaratament del recurs són dos dels problemes globals als quals el Fons dedica progressivament més esforços i que es troben inclosos en la línia prioritària del Fons (sostenibilitat, canvi climàtic i aigua), lligats al sisè Objectiu de Desenvolupament Sostenible pel 2030 de Nacions Unides. En el cas d’Amèrica Central el canvi climàtic es manifesta en sequeres cada cop més pronunciades en temps I magnitud seguides de grans inundacions. En l’últim any el Fons ha engegat dos projectes d’emergència a la zona, tots relacionats amb aquests fenòmens cada cop més freqüents. Alhora des de l’àrea de Projectes de Cooperació enguany es dediquen 219.900 euros a finançar quatre projectes per garantir l’accés i l’ús responsable de l’aigua. El projecte més destacat, per a la seva llargada en el temps, s’ubica a l’Ila d’Ometepe (Nicaragua) actualment Reserva de la Biosfera i lligada a Menorca. El programa a Otempe està dividit en diferents projectes i té una durada de sis anys, encara que la col·laboració del Fons amb la zona va començar anys enrere. Projectes de Cooperació del Fons relacionats amb l’accés a l’aigua:“Gestió de recursos ambientales i residus sòlids, desenvolupament social i econòmic sostenible” (70.000 euros).Projecte de l’Associació Tecuilcán destinat a la població camperola i rural de l’illa d’Ometepe (Nicaragua). Posa èmfasis a contribuir al desenvolupament de la població i a millorar l’accés a l’aigua i sanejament. A través de formació, inversions i millora de les parcel·les dels agricultors, es vol disminuir la contaminació ambiental i que joves i dones aconsegueixin inserir dinàmiques d’emprenedoria per a generar ingressos i harmonitzar la relació entre les persones i recursos. -“Millora de les condicions de sanejament a la comunitat territorial de Tassift” (70.000 euros). Projecte de la Asociación ADEO-OUED LAOU a la comuna territorial de Tassift (Tetuán, Marroc) per a millorar la prestació del servei de gestió dels residus líquids i respondre a la problemàtica de pol·lució accentuada per la gran expansió del teixit urbanístic. A més d’activitats de sensibilització a l’hora de gestionar les deixalles, destaca la difusió de fomes de sanejament de baix cost per a zones muntanyoses i la implementació d’un projecte pilot de gestió d’aigües residuals. -“Empoderament i lideratge de dones i joves amb enfocament al dret a l’aigua i sanejament” (39.900 euros). Projecte del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament Intersindical (STE-i) a Guatemala que proposa formar tant a docents com a dones i joves maies en el sanejament adequat i la bona gestió de l’aigua. Contempla també el seguiment d’horts familiars ecològics i activitats del foment dels drets humans, especialment, pel que fa a l’aigua. -“Millora de la capacitat de resposta de dones camperoles davant els riscos de sequera” (40.000 euros). Projecte de la Asociación comunitària unida por el agua y la cultura a Comasagua (El Salvador). Es cerca millorar la capacitat de resposta de dones camperoles davant els riscos de sequera. Es treballa, així per contrarrestar la feminització de la pobresa. Les activitats van enfocades a l’educació i la prevenció, per la qual cosa es desenvoluparà una escola de formació i sensibilització en gènere i maneig de desastres. Amb aquests projectes el Fons pretén fer front a, entre altres situacions, la feminització de la pobresa, i ajudar a optimitzar els recursos naturals pel desenvolupament de la població, especialment la camperola. L’impacte de la falta de serveis d’aigua potable i sanejament recau principalment sobre els sectors amb major pobresa i estableix un vincle entre aquests serveis i les dimensions de la pobresa, salut, educació, gènere i inclusió social, l’ingrés i el consum. Per això mateix des del Fons Menorquí de Cooperació es vol convidar a la societat a commemorar el Dia Mundial de l’Aigua i instar a les administracions a treballar conjuntament en la territorialització dels ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament el número 6, garantir el dret a l’Aigua neta i Sanejament.