Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

La Confederació impulsa el manifest «Cooperació contra el coronavirus»

30 de abril de 2020
La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, que aplega a més de 1.300 governs locals de l’Estat, ha llançat el dijous 30 d’abril el manifest «COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS». La declaració defensa que, en un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una bona opció i proposa que, quan s’acabi l’estat d’alarma a l’Estat espanyol, els esforços se centrin a ajudar altres pobles i països menys preparats per a resistir els efectes del coronavirus. La presidenta de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, Nuria Parlon, ha assegurat que «aquesta pandèmia posa a prova a tota una generació. D’aquesta generació dependrà el futur del món durant dècades». També considera que ara «més que mai, cal promoure una governança global inspirada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest nou marc, la cooperació internacional al desenvolupament serà estratègica i els actors locals volem ser protagonistes d’aquest gran repte». SUPORTS D’INSTITUCIONS I ELECTES I FER UNA APOSTA PER A LA COOPERACIÓ En una primera fase, la voluntat dels impulsors és recollir el màxim d’adhesions d’institucions locals i supralocals i el màxim d’adhesions de persones electes locals i supralocals. Lobjectiu és visibilitzar el suport del municipalisme a la cooperació al desenvolupament com a instrument efectiu i necessari per a donar una resposta al desafiament global que ha esdevingut la pandèmia de la COVID-19. En una segona fase, aquest manifest ha de servir per a garantir el manteniment dels pressupostos de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional dels municipis i ens supramunicipals. També ha de ser una eina per a enfortir els esforços dels governs locals del sud i de la societat civil dels països més empobrits, en conflicte violent o d’aquells que fan costat a les persones que es veuen forçades a migrar i busquen refugi en tercers països. Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat, s’aposta per contribuir a evitar futurs rebrots i contenir el risc de l’extensió de la pròxima pandèmia global. La seva actuació, segons defensen, no sols s’ha de limitar a la resposta sanitària immediata, sinó que ha d’estar especialment centrada en l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per a afrontar qualsevol crisi global amb impacte local. ➡️ Manifest «Cooperació contra el coronavirus» i formulari d’adhesió per a institucions i càrrecs electes (clica aquí) 📸 World Bank Photo Collection. Creative Commons