Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

Continúan as experiencias do Voluntariado do Fons Valencià

28 de agosto de 2019
A Especialista Municipal Voluntaria, Jennifer Silva, é Educadora Social no Equipo Base dos Servizos Sociais do Concello de Nules, na área de menores e traballará coa ONGD Proceso Servizos Educativos no marco do proxecto EMV19 do Fons Valencià O programa Especialista Municipal Voluntario/a 2019 (EMV19) que xa se atopa na súa oitava edición, pretende crear unha conciencia solidaria e cooperativa nas persoas voluntarias que participan, ademais de prestar asistencia técnica especializada en municipios e entidades nos países do Sur. Á súa vez, quérese abrir un espazo de participación directa en terreo para os municipios socios, en proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento. Tamén se contribúe a fomentar a participación dos técnicos e as técnicas dos concellos valencianos e das súas contrapartes en iniciativas de cooperación ao desenvolvemento por medio do voluntariado internacional. Así como favorecer o intercambio de experiencia e a transferencia de coñecementos coas entidades locais do Sur e contribuír á sensibilización da poboación valenciana sobre os países do Sur, e sobre as causas da pobreza. No caso de Jennifer, a súa ampla experiencia en materia de cooperación internacional levárona a vivir esta experiencia de intercambios culturais e de coñecementos proposta polo Fons: “realicei prácticas curriculares e extra curriculares en Colombia e India, respectivamente, así como un voluntariado internacional en Guatemala colaborando con programas educativos e de incidencia política», expresou a voluntaria na presentación da súa participación ao proxecto  EMV19 no Concello de Nules ao equipo base de servizos sociais do Concello de  Nules, a Concelleira de Benestar Social Rosa Ventura e o Xerente do Fons, Esteve Ordiñana. Polo seu perfil profesional e vocacional, Jennifer traballará con “Proceso Servizos Educativos”, contraparte do Fons en Santa Cruz de Sierra (Bolivia), o fortalecemento da participación dos e as mozas á zona chiquitanos e guarayos. Proceso ten como misión “posibilitar que os pobos e/ou grupos cos que traballamos elaboran propostas educativas alternativas a partir da súa especificidade, contribuíndo á formación dun liderado de servizo, tecnicamente orientado e capaz de contribuír á xeración dunha cultura democrática, crítica, participativa e solidaria» segundo as palabras do responsable do proxecto por parte da ONGD, Luís Menacho En canto aos obxectivos do proxecto, o obxectivo xeral é contribuír ao fortalecemento dos movementos xuvenís  guarayos e chiquitanos para a consolidación dos seus liderados e o exercicio da súa cidadanía. O obxectivo específico é que a mocidade de 4 municipios chiquitanos (San Ignacio, San Miguel, San José e Roboré) e 2 municipios guarayos (Ascensión e Urubichá), teñan competencias para desenvolver propostas de desenvolvemento local considerando as súas potencialidades e problemáticas. Esta iniciativa terá como beneficiarios a miles de mozos nos 6 municipios mencionados. A asistencia técnica terá lugar ao mes de setembro cando Jennifer viaxe a Santa Cruz de Sierra en Bolivia onde a xente da contraparte xa manifestou as altas expectativas que teñen con esta iniciativa do Fons. Rosa Ventura, rexedora do Concello de  Nules de Servizos Sociais agradeceu tanto ao  Fons  Valencià, como a Jennifer Silva, o seu compromiso con este proxecto e para dar visibilidade dos proxectos de cooperación internacional que se están realizando nestes momentos entre a entidade  municipalista, os concellos socios e as  contrapartes dos países do Sur.