Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

O Fons Pitiús reúnese cos novos representantes políticos de Eivissa e Formentera

29 de julio de 2019
Co inicio da lexislatura, a xerente do Fons Piitús de Cooperació está a manter reunións cos novos representantes políticos das institucións públicas de Eivissa e Formentera que son socias do Fons (concellos e consells). O obxectivo é presentar as liñas de traballo da asociación e poñela como unha ferramenta ao servizo das institucións en todo o que se refire á cooperación para o desenvolvemento. Así mesmo, os encontros están a servir para preparar a asemblea que se debe celebrar en setembro para elixir as persoas que formarán parte da nova xunta executiva do Fons. A semana pasada a reunión foi coa presidenta do Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, e co conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez.