Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

FAMSI apoia o empoderamento das mulleres en política local e Ecuador

16 de julio de 2019
Alcaldesas, vicealcaldesas e concelleiras elixidas nos comicios do pasado mes de marzo coñeceron o proxecto “Xénero e poder político” apoiado pola Deputación de Córdoba, no transcurso do taller “Empoderamento das mulleres autoridades políticas de Ecuador”, organizado pola Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, o pasado 2 de xullo. Só 18 municipios dos 221 existentes en #Ecuador contan con autoridades políticas mulleres, o que supón só o 8,14% dos gobernos municipais ecuatorianos. Esta baixa representación pon de manifesto os nós e obstáculos que enfrontan as mulleres para a súa participación relacionados coa discriminación que se producen en ámbitos ata agora masculinizados. O certo é que, como noutros territorios, a paridade aínda non está enraizada na cultura política dos partidos e existen resistencias para respectar as cotas e apoiar políticas que promovan a igualdade na representación. Ecuador afronta o reto do empoderamento político das mulleres, clave no marco do ODS 5 relativo á igualdade de xénero, e imprescindible para alcanzar os 17 ODS que se expoñen dentro da axenda 2030. Nesa liña, o FAMSI está a traballar nunha estratexia de xénero coas súas entidades socias para apoiar o empoderamento das mulleres na política local, que se está implementando de forma paralela tanto en Andalucía e os territorios de África e América Latina onde o FAMSI ten alianzas para a cooperación. Neste contexto insérese o proxecto “Xénero e poder político”, apoiado pola Deputación de Córdoba e implementado a nivel local pola Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) en coordinación coas asociacións de mulleres de índole política presentes no país. O proxecto proponse o impulso de políticas de xénero a través do empoderamento político das autoridades dos gobernos locais, e o fortalecemento das capacidades das autoridades e do funcionariado público das institucións locais encargadas das políticas públicas de xénero e igualdade. E para alcanzar eses obxectivos e que se consiga un maior impacto, é clave a articulación con outros actores que tamén traballan nesta liña e que estiveron presentes nesta xornada, como o PNUD, a vicepresidencia da República, a través da  Subsecretaría de  Gobernanza e Gobernabilidade, e o Consello Nacional de Igualdade de Xénero, quen fixo entrega dunha caixa de ferramentas ás autoridades presentes para fortalecer as súas competencias na xestión local, desde o enfoque de xénero. Todas as entidades participantes coincidiron en resaltar que un dos maiores retos para alcanzar a verdadeira igualdade de xénero é clave avanzar no acceso á igualdade de oportunidades, vincular esforzos, e transversalizar o xénero en toda política pública, dando prioridade á igualdade de xénero a través do ODS 5. Así mesmo, a actual presidenta de ÁMEA, Rossana Cevallos, a primeira presidenta muller á fronte da institución en 78 anos de historia, destacou a necesidade de visibilizar ás mulleres autoridades políticas, porque “non é cuestión de xénero, é cuestión de capacidades, e nós somos capaces”.