Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

Trobada de Centres Educatius Pitiüsos compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

25 de junio de 2019
Les escoles que estan integrades dins la Xarxa Centres Educatius Solidaris s’han reunit per presentar la feina feta al llarg del curs sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Impulsada pel Fons Pitius de Cooperació. Aquesta Xarxa aglutina 11 escoles que estan compromeses en la construcció d’un món més just i respectuós amb els drets fonamentals de les persones i amb el medi ambient, a través de la inclusió de l’educació transformadora i per a la ciutadania global en la seua pràctica educativa. A més de servir per fer una valoració de tota la feina feta al llarg del curs en el marc de la Xarxa, aquesta reunió ha permès presentar i exposar els treballs que han elaborat els diferents centres educatius al voltant de la temàtica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els ODS han estat tractats al llarg del curs 2018-2019 amb l’alumnat i amb el professorat,  per tal de donar a conèixer què són i com es podem incorporar a les accions de l’escola i de cadascun/a de nosaltres.