Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

FAMSI promove a aprobación dunha Declaración en concellos e deputacións para iniciar en cada territorio a “Localización dos ODS”.

16 de abril de 2019
Gobernos locais, deputacións e en xeral, tódolos axentes asociados e con alianzas co  FAMSI que traballan en ámbitos de proximidade están convidados a formar parte dun proceso que é clave para levar aos territorios os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que se inclúen na Axenda 2030, un acordo global pola sustentabilidade, que sen a acción local sería imposible alcanzar. Xa subscribiron esta declaración a Deputación de Huelva, a Mancomunidade de Municipios Condado de Huelva e a Universidade Internacional de Andalucía, UNIA. É unha das accións que se inclúen na “Iniciativa ODS Local Andalucía” para impulsar a localización dun acordo global no que teñen un papel determinante os gobernos locais, xerando un diálogo entre os actores do territorio que permita concretar cal é a realidade que ofrece cada contexto. Xa sexa nun ámbito local ou mundial, nos alicerces desta Axenda 2030 están 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que abordan as tres esferas crave da sustentabilidade: social, económica e ambiental. É o primeiro paso para definir o punto de partida e marcar o camiño e as metas para alcanzar co horizonte en 2030. Neste proceso céntrase a Declaración pola incorporación ao proceso de “Localización da Axenda 2030” e a promoción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. No documento a Axenda contémplase como un marco de referencia no que se elevan ao ámbito global políticas de acción de proximidade ás que os gobernos locais e provinciais fixeron fronte ao longo da nosa historia democrática. O documento recoñece que a Axenda 2030 debe ser unha referencia fundamental para a sociedade, as autoridades e as comunidades locais que están presentes como actores fundamentais para a planificación dos municipios, para fomentar a cohesión comunitaria, a seguridade das persoas e a estimulación da innovación e o emprego. A Declaración recoñece e identifícase plenamente cos obxectivos irrenunciables da devandita Axenda: non deixar a ninguén atrás, universalidade, integralidad, interdependencia, responsabilidade común pero diferenciada e respecto dos Dereitos Humanos. No marco das estratexias andaluza e española, a Declaración subliña o forte compoñente local desta Axenda e conscientes de que supón un marco de acción para a articulación de políticas baseadas na sustentabilidade, ratifica o papel fundamental dos actores locais, convidándoos a realizar un traballo de identificación dos ODS e as súas metas, fixando os seus propios obxectivos e establecendo metas adecuadas a cada territorio. Esta Declaración proponse desde o FAMSI como un espazo para o consenso de tódalas formacións políticas, e aspirando a formar parte dun movemento máis amplo, desde o ámbito local andaluz, contará co apoio e asesoramento do FAMSI, así como co impulso á articulación con outros actores de ámbito supramunicipal e internacional. A invitación non se limita aos gobernos locais e provinciais; esta Axenda 2030 apela a tódolos axentes sociais, políticos e económicos, e por tanto, teñen un papel relevante as organizacións sociais, o sector empresarial e todos aqueles actores cuxas accións impactan en ámbitos de proximidade. Colectivos sociais ou sectoriais como a economía social, o mundo académico, as empresas públicas e os medios de comunicación poden sumarse a este proceso aliñando as súas liñas de traballo e marcando metas para achegarse a un horizonte 2030 máis acorde aos principios de sustentabilidade nos que se basea este diálogo mundial. ¿Por qué unha Declaración institucional para impulsar a localización dos ODS? Porque os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible son locais. Non poderían lograrse se non é pola acción local, onde teñen lugar os intercambios, as formas de vida e a convivencia, as relacións co medio ambiente, os recursos naturais, os medios de produción… O espazo das cidades e os municipios é clave para provocar transformacións que promovan avances e progreso sustentable e é por iso que entre estes 17 ODS, hai un que aborda de maneira específica o logro de cidades e asentamentos humanos resilientes, seguros, inclusivos e sustentables. O ODS 11. Os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible teñen propostas relacionadas coas persoas, a paz, o Planeta, a prosperidade e as alianzas para xerar relacións produtivas para o impulso dos territorios. Para os gobernos locais e provinciais pode ser un plan de acción que facilite a priorización de accións de acordo ás políticas públicas. É un modo de entender o diálogo entre os distintos axentes dun territorio como un instrumento de diálogo para lograr obxectivos comúns e é un vehículo para que o diálogo non sexa só local, senón que conecte a tódolos niveis de acción na procura de solucións aos retos que compartimos. Por este motivo, porque é un proceso multinivel que require da participación de todos os actores, trátase dun diálogo que comeza en cada territorio e conéctaos con ámbitos rexionais, nacionais e globais, nos que esta Axenda 2030 ten tamén a súa aplicación. Non é unha axenda para o sur, nin para o norte, senón para todos e todas, e non é só para os países ricos ou empobrecidos, senón para todos e todas. É un plan de acción que comeza en cada territorio Declaración pola incorporación ao proceso de “Localización da Axenda 2030” e a promoción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable Por todo iso, e porque a iniciativa local sitúase no primeiro chanzo deste plan de acción para o presente e o futuro, o FAMSI está a traballar con actores locais, rexionais, nacionais e internacionais na posta en práctica desta axenda no territorio. No ámbito internacional, articulado con Cidades e Gobernos Locais Unidos,  CGLU, na iniciativa de formación e vixilancia de accións, co PNUD e ONU Hábitat, contribuíndo á difusión da iniciativa de Localización e coñecemento da Axenda 2030 e a Nova Axenda Urbana, conectadas por facer das cidades espazos inclusivos,  resilientes, seguros e sustentables, onde queira que estean, e co Goberno andaluz, facilitando que este proceso de localización chegue ata os municipios andaluces a través da “Iniciativa  ODS Local Andalucía”. A iniciativa ODS Local Andalucía conta co apoio da AACID, e a colaboración da Deputación de Huelva, a Deputación de Sevilla e o Concello de Córdoba. Para o asesoramento, consultoría e impulso á capacitación, o acompañamento á localización nos territorios, a visualización e a xeración de materiais de sensibilización e implementación, xunto a estes actores locais uníronse nun Comité de Pilotaxe a AACID, ONU Hábitat, PNUD e CGLU. Se queres sumarche, e es entidade socia ou colaboradora do  FAMSI, só tes que subscribir a Declaración nos teus órganos de xestión. No caso dos concellos e deputacións, o acordo de tódolos partidos pode concretarse no modelo de Declaración Institucional. Tamén poden optar por aprobar este mesmo texto nun formato de moción para aprobar en pleno municipal. No caso de non ser un goberno local ou provincial, o documento debe ser aprobado nos consellos de administración, órganos de goberno ou de dirección de cada entidade, de acordo a cada modelo de xestión. Se queres sumarche, e non es entidade socia ou colaboradora do FAMSI, só tes que poñerche en contacto connosco/ as, e farémosche chegar o texto, apoiando á entidade no que precise, en cada caso, e dentro do marco de acción que sexa posible