Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

O Fons Mallorquí aprobou os proxectos de cooperación 2019

18 de marzo de 2019

O 15 de marzo tivo lugar a 26ª Asemblea Xeral de socios, onde se aprobaron os orzamentos, as liñas de actuación e os proxectos de cooperación para o 2019.

A Asemblea de socios é o órgano máximo de decisión do Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació e aprobou por unanimidade todos os documentos que presentou a Comisión Executiva, entre os que cabe destacar o financiamento de 19 proxectos de cooperación por un importe total de 1.161.307,00 euros.

Os proxectos presentados enmárcanse nos programas de desenvolvemento municipalista que impulsa o Fons Mallorquí, que levan a cabo en Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Mali, Nicaragua, Níxer, Perú, o Sáhara Occidental e o Senegal, sendo este último país de nova incorporación para facer efectivo o aliñamento do Fondo Mallorquino coas estratexias internacionais.

Estes programas están integrados por diferentes proxectos específicos que abarcan varios sectores de intervención, dependendo das necesidades de cada territorio: educación, sanidade, obras públicas, vivenda, desenvolvemento económico local, participación cidadá, equidade de xénero … O obxectivo é garantir a máxima eficiencia no uso dos recursos dispoñibles, á vez que conseguir unha maior visibilidade do impacto das intervencións.

Durante a asemblea tamén quedou aprobada unha partida de 220.000 euros para a liña de proxectos propios destinada a financiar iniciativas dirixidas a países da beira sur e oriental do Mediterráneo e Asia central. Trátase de proxectos que se identificaron a través das alianzas estratéxicas con entidades locais ou con socios europeos e que coinciden co eixo de fortalecemento da democracia e gobernabilidade, así como o apoio a accións humanitarias destinadas a mellorar a situación das persoas que se desprazan a través do Mediterráneo debido aos conflitos que se sofren en Oriente Próximo, Asia central e África subsahariana. A proposta de países para 2019 son: Marrocos, Tunes, Líbano, Palestina e Afganistán

Finalmente, aprobouse destinar 182.450 euros a proxectos de emerxencia e axuda humanitaria, unha convocatoria que estará aberta ata o esgotamento dos recursos económicos.

Na Asemblea do Fondo Mallorquino estaban convidados todos os socios do Fons Mallorquí, é dicir, os 53 concellos de Mallorca, o Goberno das Illas Baleares, o Consello de Mallorca, as mancomunidades del Raiguer y del Pla de Mallorca e a Universidade das Illas Baleares.