Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

FELCODE inaugurou unha escola en Haití

13 de diciembre de 2018
Unha delegación de FELCODE encabezada pola súa presidenta, Rosario Cordero, participou nunha misión a Dominicana e Haití có obxetivo principal de proceder á inauguración dunha escola na comunidade dos Algodones (Haití), financiada polas Diputación Provincial de Cáceres e de Badajoz, e a Axencia Extremeña de Cooperación. Xunto a Cordero viaxaban o vicepresidente do Fondo Extremeño Local de Cooperación ao Desenvolvemento (FELCODE), Alfonso Beltrán, e o diputado provincial de Badajoz, José Luis Marin. Esta intervención, permitiu rehabilitar e mellorar as condición das aulas e dotar a este centro do equipamento necesario para que 350 nenas e menos haitiano poidan asistir a clase. A escola dispón de aulas de inicial, cocina-comedor e áreas de recreo, e pretende chegar aos país da comunidade formándoos en dereitos e deberes así como en valores sociais e familiares, aportándolles desta maneira ferramentas que lles permitan ser facilitadores do proceso formativo dos seus fillos.