Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat ha organitzat una formació tècnica a Eivissa

24 de octubre de 2018
El passat 22 d’octubre, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, organitzà una formació sobre «Gestió econòmica i financera de la Cooperació Descentralitzada». En aquesta formació hi participà tant personal tècnic, com gerents dels Fons que formen part de la Confederació. Aquesta formació tenia com a objectiu compartir aprenentatges i millorar la gestió interna de cadascun dels Fons, enfortint el rigor tècnic, la transparència en la gestió i la participació dels socis. Cada Fons ha compartit els seus sistemes de gestió en l’àrea econòmica  i financera, a més de comptar amb una jornada de formació amb Rafael García Maties, president de Municipalistes per la Solidaritat i l’Enfortiment Institucional, MUSOL; on es van exposar les novetats normatives aplicables a les polítiques de cooperació internacional, principalment pel que fa a les incidències en els procediments de justificació de subvencions. Al final de la jornada, els diferents gerents dels Fons de Cooperació i Solidaritat, van tenir una reunió en la qual s’ha treballat el pla conjunt de la Confederació per al pròxim any.