Esta convocatoria está dirixida a técnicas e técnicos dos municipios e mancomunidades socios do Fons e tratase de realizar durante un mes, entre xullo e outubro, unha experiencia de traballo técnico en terreo coas contrapartes coas que traballa a entidade.

O Fons Valencià abriu o período de inscrición para a convocatoria dos postos do proxecto Especialista Municipal Voluntario/a 2019. Esta é a oitava edición do proxecto. Este ano a iniciativa ofrece 9 prazas a Ecuador, Bolivia e O Salvador que permitirán, durante tres e catro semanas, axudar técnicamente ás contrapartes locais mentres promove o intercambio de coñecementos e experiencias cos municipios dos países do sur en diferentes áreas como o turismo, a música, a planificación urbana, a arquitectura, o empoderamento e o xénero.

As contrapartes en terreo coas que coopera o Fons nesta edición son: Centro de Participación e Desenvolvemento Humano Sostible (CEPAD); PROCESO Servizos educativos; Centro Juana Azurduy en Bolivia. En Ecuador son a Asociación de Municipios Ecuatorianos, a Mancomunidade do Pobo Cañari eo Goberno Autonomo Descentralizado (GAD) de Cotacachi. No caso de El Salvador manterase o contacto co Instituto de Desenvolvemento Municipal de Salvador (ISDEM).

O período de inscrición estará aberto desde o 28 de maio ata as 23:59 horas do 10 de xuño de 2019

Entre os requisitos necesarios para poder participar no proxecto EMV 2019 destácase dispor da titulación académica e / ou a experiencia profesional apropiada para o lugar elixido; ser parte do equipo de traballo de calquera concello ou asociación dos socios do Fons cun mínimo dun ano de experiencia. Tamén pode participar os veciños e veciñas dos concellos membros do Fons que traballan noutro concello, aínda que non sexa membro da entidade.

Destacamos a realización dunha formación en cooperación internacional ao desenvolvemento e loxística que terán lugar antes da estancia en terreo. Este curso ten como obxectivo non só formar aos especialistas antes de iniciar a experiencia, senón tamén transmitir a importancia de trasladar á sociedade valenciana a experiencia vivida nos países do Sur.

As condicións, o formulario e os termos para a presentación da aplicación explícanse máis detalladamente no blog EMV 19 emvfonsvalencia.com