O Fondo Extremeño Local de Cooperación ao Desenvolvemento (FELCODE) traballa dende o ano 2015 na proposta de conformar esta asociación de municipios do departamento da Cordillera. Unha vez constituida legalmente fai poucos meses, os esforzos dirixense agora a consolidala para a xestión conxunta de servizos en cinco municipios.

Entre as accións que se planificaron para iso, está a pasantia na que participaba a semana pasada unha delegación de autoridades de tres dos municipios que integran a mancomunidade xunto ao gobernador do departamento de Cordillera e o director de Xestión Local, co fin de visitar a municipios e mancomunidades extremeñas onde coñeceron diferentes proxectos se programas de xestión municipal e desenvolvemento local, enfocados principalmente na xestión mancomunda de residuos sólidos, abastecemento de agua e mantemento de camiños, entre outros servizos.