Unha delegación de FELCODE encabezada pola súa presidenta, Rosario Cordero, participou nunha misión a Dominicana e Haití có obxetivo principal de proceder á inauguración dunha escola na comunidade dos Algodones (Haití), financiada polas Diputación Provincial de Cáceres e de Badajoz, e a Axencia Extremeña de Cooperación. Xunto a Cordero viaxaban o vicepresidente do Fondo Extremeño Local de Cooperación ao Desenvolvemento (FELCODE), Alfonso Beltrán, e o diputado provincial de Badajoz, José Luis Marin.

Esta intervención, permitiu rehabilitar e mellorar as condición das aulas e dotar a este centro do equipamento necesario para que 350 nenas e menos haitiano poidan asistir a clase.

A escola dispón de aulas de inicial, cocina-comedor e áreas de recreo, e pretende chegar aos país da comunidade formándoos en dereitos e deberes así como en valores sociais e familiares, aportándolles desta maneira ferramentas que lles permitan ser facilitadores do proceso formativo dos seus fillos.